Malaunay - 21 août 2005

2005-08-21_malaunay_Aurelien_a_l'echauffement.jpg
Aurélien Angot à l'échauffement
2005-08-21_malaunay_Aurelien_au_Depart.jpg
Aurélien au départ
2005-08-21_malaunay_Aurelien_dans_la_cote.jpg
dans la côte
2005-08-21_malaunay_Aurelien_dans_le_groupe_de_tete.jpg
dans le groupe de tête
2005-08-21_malaunay_Helene.jpg
Hélène Lenfant
2005-08-21_malaunay_Helene_et_sa_copine.jpg
Hélène
2005-08-21_malaunay_Aurelien_en_contre.jpg
Aurélien en contre
2005-08-21_malaunay_Aurelien_dans_l'echappee.jpg
Aurélien dans l'échappée
2005-08-21_malaunay_Helene_a_l'arrivee.jpg
Hélène à l'arrivée
2005-08-21_malaunay_Laura_a_l'echauffement.jpg
Laura Baldacchino avant le départ
2005-08-21_malaunay_Boris_a_l'echauffement.jpg
Boris Zimine avant le départ
2005-08-21_malaunay_Boris_au_depart.jpg
Boris
2005-08-21_malaunay_Boris_a_l'attaque.jpg
Boris à l'attaque
2005-08-21_malaunay_Boris_a_l'attaque2.jpg
Boris
2005-08-21_malaunay_Laura_dans_la_cote.jpg
Laura dans la cote
2005-08-21_malaunay_Laura.jpg
Laura
2005-08-21_malaunay_Boris_dans_le_haut_de_la_cote.jpg
Boris dans le haut de la cote
2005-08-21_malaunay_Botis_dans_l'echappee.jpg
Boris dans l'échappée
2005-08-21_malaunay_Laura_attend_les_gars.jpg
Laura
2005-08-21_malaunay_Laura_et_son_sourire.jpg
Laura
2005-08-21_malaunay_Laura_dans_la_descente.jpg
Laura dans la descente
2005-08-21_malaunay_Laura_dans_le_camion_balais.jpg
Laura dans le camion balai
2005-08-21_malaunay_Boris_dans_le_dernier_tour.jpg
Boris dans le dernier tour
2005-08-21_malaunay_Arrivee_de_Boris.jpg
Arrivée de Boris

http://www.acmea.com/
Contact : webmaster@acmea.com